koah cerrahi tedavi

KOAH HASTALARINDA COİL & VALF

KOAH hastalarında inhaler tedavi dediğimiz nefes açıcı fısfıs veya nebülizatörle uygulanan ilaç tedavilerinin etkinliği sınırlıdır. İlaçla tedavilerde fayda görmeyen hastalarda son 10 yıla kadar ameliyatla akciğerin amfizemli alanı küçültülerek akciğerin fonksiyonel değerlerinde, egzersiz kapasitesinde ve yaşam kalitesinde belirgin düzeyde düzelme elde edildiği bilinmektedir. Fakat KOAH hastalarında solunum kapasitesinin göstergesi olan FEV1 değerleri %20’nin altında olması ve difüzyon kapasitesinin %20’nin altında olması nedeni ile hastalarda cerrahi işlem yüksek risk taşımaktadır. Cerrahi işlem uygulanan hastalarda da ameliyat esnasında ve sonrasında ölüm dahil birçok olumsuz durumla karşılaşma oranı oldukça yüksek bildirilmiştir. Kayseri Şehir Hastanesinde uygun hastalara coil işlemini ücretsiz olarak (SGK tarafından karşılanıyor) yapmaktayız. Hastalardan aldığımız geri dönüşler de oldukça olumlu.

Ameliyatın bu yüksek riskleri nedeni ile son yıllarda akciğerdeki amfizematöz alanların küçültülmesine yönelik değişik arayışlar içine girilmiştir. Yeni gelişen teknolojilerle koah hastalarında bronkoskopi denilen bir adet ışıklı kamera aracılığı ile soluk borusu içerisine ve akciğerlere uygulanan değişik aparatlar ve uygulamalar yardımı ile cerrahide elde edilen volüm küçültme işlemleri ameliyatsız bir şekilde elde edilmeye başlanmıştır. Son on yılda bu konuda Dünya’da ve Ülkemizde sık kullanıma giren Endobronşial VALF ve Sarmal tel (KOİL) uygulamaları yaygınlık kazanmış ve KOAH hastalarında olumlu sonuçları elde edilmeye başlanmıştır.

ENDOBRONŞİAL VALF TEDAVİSİ

endobronşial valfin görünümü

Endobronşial VALF’ler özel tasarlanmış etrafı silikonla kaplı içerisi aparatın soluk borusuna tutunmasını da sağlayan tel örgüden oluşan ve ortasında tek yönlü çalışan balık ağzı şeklinde açılıp kapanan bir kapakçıktır. Valf dediğimiz bu alet hastanın soluk borusuna uygulandıktan sonra çalışmaya başladığında hastanın yerleştirildiği akciğer alanına nefes alma esnasında hava girişine engel olurken, nefes verme esnasında akciğerdeki havanın ve balgamın dışarı çıkmasına olanak tanır. Bu sayede KOAH’ın temel sorunu olan akciğerdeki hava hapsi olan alandaki hava miktarı azaltılır. Hava hapsi olan işe yaramayan akciğer alanındaki basınç azaltıldığı içinde akciğerin göğüs içindeki sağlam alanları da daha rahat havalanmaya başlar. Bu sayede hastanın oksijen ihtiyacı azalır, nefes alıp verme kalitesi daha düzenli hale gelir ve hastanın yaşam kalitesinde ve efor kapasitesinde belirgin düzelme elde edilmiş olur.

Valf dediğimiz bu aparatlar hastalara Bronkoskopi dediğimiz ışıklı bir kamera aracılığıyla ameliyatsız bir şekilde yerleştirilebilir. Ameliyatsız bir yöntem olması nedeni ile de bu hastalarda ameliyatın risklerine girilmeden gereken hacim küçültme işlemi sağlanmış olur.

ENDOBRONŞİAL KOİL UYGULAMASI:

coil uygulanması koah
koah coil akciğer filmi

KOİL dediğimiz sarmal teller nitinol denilen malzemeden üretilen şekil hafıza akıllı tellerdir. Normalde bu teller akciğere yüklenme esnasında düz şekilde iken yüklendikten sonra şekil hafızalı tel olmaları nedeni ile sarmal hal alırlar. Sarmal hal almaları sayesinde KOAH hastalarındaki akciğerin fazla havalanan amfizemli alanlarında uçlardan tutup merkeze doğru çekme yaparak hacim küçültmesi sağlarlar. Bu sayede amfizemli alanlardaki hacim azaltılarak, bası altında kalmış sağlıklı akciğer dokularının daha rahat havalanmasına olanak tanırlar. İşlem sonrasında erken dönemden itibaren KOAH hastalarının nefes alıp vermesi rahatlar, oksijen ihtiyacı azalır ve efor kapasitesinde ve yaşam kalitesinde belirgin düzelme elde edilmiş olur.

Bu sarmal teller hastalara ameliyatsız bir şekilde bronkoskopi dediğimiz ışıklı bir kamera aracılığı ile skopi dediğimiz bir çeşit radyolojik görüntüleme eşliğinde uygulanır. Ameliyatsız bir yöntem olması nedeni ile yüksek risk teşkil eden KOAH hastalarında gereken hacim küçültme işlemi KOİL uygulaması ile ameliyatın riskine girmeden sağlanmış olur.

Kayseri Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniği KOAH hastalarında Endobronşial Volüm küçültme yöntemleri açısından ülkemizdeki referans kliniklerden bir tanesidir.

Örnek Koil olgumuz:

https://goguscerrahi.com.tr

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*