Akciğerde kist

Akciğer kisti nedir?

Tüm organlarda olduğu gibi akciğerde de içerisi sıvı dolu kesecikler sık görülmektedir. Bunlara kist adı verilir. Bu sıvı dolu kesecikler doğuştan gelebileceği gibi bazı paraziter hastalıklara bağlı da gelişebilmektedir. Doğuştan kaynaklananlar bronkojenik kistler, perikardiyal kistlerdir. Doğuştan itibaren aslında vücudumuzda vardır ancak belirti vermediği için farkına varılmadan ileri yaşlara kadar hastalar ulaşır. Genelde başka sebeple görüntüleme yapıldığında bu kistler ortaya çıkar. Sonradan çıkan kistler ise genelde bulaşıcı hastalıklardan (parazit) sonra ortaya çıkmaktadır.

Akciğer kisti kötü huylu mudur?

Hastalar tarafından akciğerde kist saptandığında bazen yanlış tümör olarak düşünce ortaya çıkabiliyor. Ancak kist dediğimiz lezyon aslında içi sıvı dolu keseciklerdir. Bunlar iyi huyludur. Basit operasyonlarla genelde iyi tedavi edilir. Kitle ile karışabilir. Kitle dediğimiz yapılar içinde sıvı olmayan sert lezyonlardır ki bunlar arasında bazıları kanser çıkabilir. Yani kısaca özetleyecek olursak akciğer kistleri iyi huyludur ve operasyonlarla genelde kolaylıkla temizlenir.

Akciğer kistleri nelerdir?

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde paraziter hastalıklar sık ortaya çıkmaktadır. Kist hidatik ismini verdiğimiz ve köpek gibi evcil hayvanlardan bulaştığından halk arasında “kedi köpek kisti” olarak adlandırılan hastalıkta içi sıvı dolu kesecikler meydana gelir. Aslında kist hidatik en çok karaciğeri ikinci sırada akciğeri etkilemektedir. Ancak akciğeri etkilediğinde ameliyat gereklidir. Bazen tek taraf akciğeri bazen iki taraf akciğeri birden etkilediğini görürüz ve buna göre iki taraflı ameliyatlar gerektirebilir.

Perikardiyal kist adını verdiğimiz kalp komşuluğundaki iyi huylu kistler yavaş da olsa büyüme gösterebileceğinden bu hastalara da genellikle operasyon öneririz. Kayseri Şehir Hastanesi göğüs cerrahisi kliniğimizde perikardiyal kistlerin %80’ine yakını kapalı operasyonlarla ameliyat edilmektedir.

Bronkojenik kist adını verdiğimiz yine doğuştan gelen kistler akciğerin veya göğüs boşluğunun herhangi bir yerinde olabilir. Bunlar da yerleşim yerlerine göre genellikle kapalı sistem ile operasyona uygundur.

Akciğer kist hidatik ameliyatı nasıl yapılır?

Akciğerde hastaların söylemi ile “kedi köpek kisti” saptandığında operasyon genellikle şarttır. Bazı ilaç tedavileri ile kist küçültülüp içindeki parazit öldürülse dahi ilerde akciğerde enfeksiyon gelişme ihtimali yüksek olduğu için yine de operasyon önerilmektedir. Operasyon öncesi tüm hastalarımıza yaptığımız gibi kapsamlı bir muayene yapılmakta anestezi hekimince değerlendirme yapılmaktadır. Operasyonun olası riskleri hastalarımızla paylaşılmaktadır. Genel anestezi altında tamamen uyutularak ve kistin dağılmasını engellemek için genellikle küçük bir kesi ile açık ameliyatla akciğerde kistler çıkartılıp bu alan serum sale dediğimiz tuzlu sularla temizlenmektedir. Kist hidatikde kapalı ameliyat da mümkündür ancak sıvı bulaşı sonrası nüks ihtimali artacağından genellikle açık ameliyat tercih edilmektedir. Operasyon sonrası uygun olan hastalara kistin tekrarlamaması için parazit engelleyecek ilaçlar verilmektedir.

Kist hidatik tekrarlar mı?

Kist hidatikten opere olan hastalarımıza operasyon öncesi ve sonrası bu hastalığın tekrarlayabileceğini veya başka bir yerden yeniden çıkabileceğini söyleriz. Tekrarlamaması için operasyon sırasında ve operasyon sonrasında uygun durumlarda ilaç veriyoruz. Ancak tüm bunlara rağmen yeniden akciğerde kist oluşabilmektedir. Ancak neyse ki bu oran oldukça düşüktür.

Kediden kist hidatik bulaşır mı?

Her ne kadar halk arasında “kedi köpek kisti” olarak adlandırılsa da evcil ev kedilerinden kist hidatik bulaşı olmamaktadır. Genellikle aşısı olmayan sokak köpeklerinden bu hastalık geçmektedir.

https://goguscerrahi.com.tr

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*