Göğüs Duvarı Tümörleri ve Cerrahi Tedavisi

Göğüs duvarı veya göğüs kafesi önde iman tahtası, arkada omurgalar, altta karın zarı, üstte köprücük kemikleri, yanlarda kaburga ve kaslarla sınırlı olan, kalp, akciğerler gibi önemli yapıları saran dinamik yapıda kas ve kemiklerden oluşan vücut bölümüdür.

Göğüs duvarı tümörü kötü huylu mudur?

Göğüs kafesi; kas, iskelet sistemi ve bağ dokuyu ilgilendiren çok çeşitli tümörler içerir ve bu tümörlerin çoğu kötü huylu tümörlerdir.

İyi huylu tümörlerinde en çok lipom (yağ bezesi) fibrom (yumuşak doku lezyonu) gibi lezyonlar gözlenir. Bunlar için de önerilen tedavi cerrahi ile çıkarılmasıdır.

Elastofibroma dorsi nedir?

Elastofibroma dorsi sık gözüken göğüs duvarı tümörlerinden birisidir. Kürek kemiğinin altında sertlik ve ağrı şikayeti ile hastalar başvurur. ultasound ve tomografide fibröz yapıda lezyon görülür. İyi huylu bir tümördür.

Göğüs duvarı tümörü çeşitleri nelerdir?

Genellikle primer (birincil) ve sekonder (ikincil) olarak ikiye ayrılırlar.

Sekonder tümörler başka organ kanserlerinin sıçraması (metastaz) veya akciğer, plevra, meme gibi organlardan komşuluk yoluyla bölgesel yayılması ile oluşur.

Primer tümörler göğüs duvarının kendisinde başlayan tümörlerdir. Kemik, kıkırdak, kas ve bağ dokusu kaynaklı olabilirler.

Göğüs kafesini oluşturan Kemik ve kıkırdaklardaki tümörlerin %50’si kaburgada, %30’u skapulada (kürek kemiği), %20’si ise sternumda yer alır.

Primer göğüs duvarı tümörleri hiç bulgu vermeden gelişebilir. En çok görülen bulgusu ağrı ve göğüs duvarında cilt altında ele gelen şişliktir. Tümör yumuşak doku kaynaklıysa genellikle ağrısızdır ve hissedilen cilt altı şişlik ön plandadır. Eğer tümör kemik kaynaklı yada yumuşak doku tümörü kemiğe yayılmışsa ağrı ön plandadır. Özetle cilt altında ele gelen ağrılı şişlik varsa vakit kaybetmeden uzman bir hekime gidilmelidir.

Göğüs Kafesi Tümörlerinde Tanı Nasıl Konur?

Görüntülemede genellikle göğüs tomografisi ameliyata karar vermede yeterlidir. Tümörün çapı, kemiklerde yarattığı hasar, çevre yumuşak doku tutulumu gibi yayılım gösterme belirtilerine bakılır. Kemik yapılarda bilgisayarlı tomografi(BT), yumuşak dokularda magnetic rezonans(MR) görüntüleme daha iyi bilgi verir. Kötü huylu tümörlerde tüm vucudun taranması amaçlı PET-CT ileri görüntüleme yöntemi olarak kullanılır.

Göğüs Duvarı Tümörleri Nasıl tedavi edilir?

Göğüs duvarı tümörlerinde yapılabiliyorsa en uygun tedavi cerrahi ile tümörün çevresinde bulunan sağlam dokularından da bir miktar alınarak tamamen temizlenmesidir. Ancak bazı hastalarda tedavi cerrahi ile mümkün olmamaktadır ve bu hastalara radyoterapi ve/veya kemoterapi uygulanır.

Tümörün temizlenmesi sonrası göğüs kafesinde kalan defekt yapay platin ve yamalarla desteklenir ve hastanın solunumunun etkilenmemesi sağlanır. Kullanılan yapay materyaller genellikle vücudun esnekliğine uygun olarak ameliyatta şekil verilebilen malzemelerden oluşur. Hangi materyalin kullanılacağına hastanın, hastalığın durumuna göre ameliyat öncesinde karar verilir. Bazı ameliyatlardan sonra vücudun kas, deri vs. gibi yapıları kullanılabilir. Bu planlama da göğüs cerrahisinin yanı sıra plastik cerrahi, ortopedi gibi diğer branşlar ile birlikte çalışılması gerekebilir.

Göğüs duvarı tümörlerinde cerrahi oldukça zordur ve deneyim gerektirir. Bu hastaların takip ve tedavi için deneyimli merkezler tercih etmeleri önemlidir. Biz Kayseri Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi kliniğinde göğüs duvarı tümörleri ameliyatlarını sıklıkla kullanmaktayız. Aşağıda hastalardan izinlerini almış olduğumuz bazı vakaların görüntülerini paylaşıyoruz inceleyebilirsiniz.

https://goguscerrahi.com.tr

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*