Göğüs boşluğunda kitle

Mediyasten ne demektir?

Mediyasten; göğüs boşluğunda akciğerler dışındaki organ ve yapıları içeren oldukça hareketli ve cerrahisi zor olan bir bölgedir. Önde iman tahtası, arkada omurga kemiklerinin ön yüzleri, yanlarda kaburgalar ile sarılı olan akciğerler, aşağıda karın zarı ve üstte köprücük kemikleri ve iman tahtasının üst ucu ile sınırlıdır. Genel olarak 4 bölgeye ayrılır ve hastalıkları da bu bölgelere göre değişim gösterir:
1: Üst Mediyasten: Yukarıda göğüs boşluğu girişinden, 4-5. Omurga kemikleri seviyesine kadar olan bölgedir. Burada önde uykuluk bezi olarak bilinen Timus, ortada büyük damarlar, arkada ise yemek ve nefes boruları yer alır.
2: Ön Mediyasten: Aşağıda karın zarı, yanlarda akciğerlerin zarı olan iki taraflı plevralar önde sternum ve arkada kalp zarı olan perikard ile sınırlı bölgedir. Bu bölge çocuklarda timusu barındırırken; yetişkinlerde timus küçülür ve hastalık yoksa yetişkinlerde en küçük mediyastinel bölge haline gelir.
3: Orta Mediyasten: Perikard, kalp, diyagragmaya giden sinir olan frenik sinir ve her iki akciğere giren ana hava yollarının olduğu en yoğun mediyasten bölgesidir.
4: Arka Mediyasten: Perikardın arka yüzünden omurgaya kadar olan kısımdır. Yemek borusu olan özofagus ve kalpten çıkan en büyük damar olan aort burada yerleşmiştir.

Mediyasten hastalıkları nelerdir?

Mediyasten hastalıkları genel olarak büyüyen lenf bezeleri, kitleler ve kistlerdir. Mediyastende görülen kistler genellikle iyi huyludur. Bunlar içi su dolu kececiklerdir. Bir kaç farklı iyi huylu hastalıklar sonucu ortaya çıkar. Çevrelerindeki doku ve organlara bası yaptıklarında bulgu verirler ve hastada şikayet oluştururlar. Geliştikleri organlara göre; bronkojenik, timik, perikardiyal veya özofagial kist olarak adlandırılırlar. Kistlerde hastada şikayet oluşturmasalar dahi cerrahi ile çıkartılmaları önerilir. Çünkü ne zaman büyüyüp bası yapacakları bilinemez. Bazen de kendiliğinden patlayabileceğinden genelde görüldüğü anda ameliyat öneririz.

Mediyastende bulunan lenf bezeleri büyüdüğünde kansere bağlı olabileceği gibi, verem, akciğer romatizması gibi hastalıkların da belirtisi olabilir. Bu durumlarda bezelerin biyopsi ile incelenmesi gerekebilir. Mediastinoskopi veya mediastinotomi denen cerrahi yöntemlerle ya da endobronşiyal ultrason (EBUS) denen bronkoskopik yöntemle biyopsiler alınıp tanı koyulmaya çalışılır. Cerrahi yöntemler göğüs cerrahlarınca yapılırken; EBUS hem göğüs cerrahları, hem göğüs hastalıkları uzmanlarınca
yapılmaktadır. Kliniğimizde hem EBUS hem cerrahi yöntemler tarafımızca uygulanmaktadır. Kayseri Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi kliniğinde göğüs boşluğunda tümör ve kist ameliyatları uygun olduğu durumda kapalı yöntemlerle gerçekleştirilmektedir.
Mediyastende en sık görülen tümörler timüs kaynaklı tümörler (timoma, timik kist, timik karsinom), lenfoma ve sinir kılıfı tümörleridir. Lenfomalar tanı konulduktan sonra Hematoloji uzmanlarınca tedavi edilen hastalık gurubudur. Bu hastalara biyopsi dışında cerrahi işlem genellikle gerekmez. Ancak diğer tümörlerde kapalı veya açık cerrahi yöntemlerle ameliyat gereklidir. Bu hastalıklarda en iyi tedavi uygulanabiliyorsa cerrahi ile temizlemektir.

Myastenia gravis; kas güçsüzlüğü ve/veya göz kapağı düşüklüğü ile giden nörolojik bir hastalıktır. Bu hastalığın sebeplerinden biri timüs bezinin aşırı çalışarak ürettiği antikorlarla kas uyarımını etkilemesidir. Bu hastalık Nöroloji uzmanlarınca ilaçla tedavi edilir ve takip edilir. Ancak bazı durumlarda timüs bezinin cerrahi ile çıkarılması gerekir. Timektomi denilen bu ameliyat hemen her zaman kapalı cerrahiyle yapılabilen ve kliniğimizde de güvenle uyguladığımız bir cerrahi şeklidir. Önceden bu operasyonlar iman tahtasının ikiye kesilmesiyle büyük ve ağrılı bir işlem iken artık çoğu hastada kapalı yöntem olan VATS timektomi uyguluyoruz.

Kayseri Şehir Hastanesinde opere ettiğimiz mediyasten tümörlerinin postoperatif görünümleri. Paylaşım için hastalardan izin alınmıştır.

Göğüs boşluğu tümörünün belirtileri nelerdir?

Mediyasten hastalıklarında en sık görülen belirtiler göğüs ağrısı, öksürük ve nefes darlığıdır. Ancak çoğu hastada belirti olmadan rastlantısal olarak başka nedenlerle çekilen röntgen veya göğüs tomografisinde saptanırlar. Tanıda direk akciğer grafisi, göğüs tomografisi ve PET kullanılan görüntüleme yöntemleridir. Uygun cerrahi tedavi, kitlenin yerleşim yerine ve yayılma durumuna göre planlanır. Lenfomalar dışında iyi yada kötü huylu tüm lezyonların cerrahi olarak çıkarılması en iyi tedavi yöntemidir. Kötü huylu tümörlerde cerrahi sonrası ek tedaviler (kemoterapi, radyoterapi) gerekebilir.
Mediyastinel hastalıklar deneyimli merkezlerde takip ve tedavi edilmesi gereken hastalıklardır. Kliniğimiz uzun yıllardır çalışması ile bu konuda gerekli deneyim ve güvene sahiptir. İkinci bir fikir almak isterseniz iletişim bölümünden bize ulaşabilir veya randevu al kısmından bize randevu talebi oluşturabilirsiniz.

https://goguscerrahi.com.tr

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*