Doç.Dr. Mehmet Akif TEZCAN

Doç.Dr.

1968 tarihinde doğdum. Lise eğitimini Kayseri Fevziçakmak Lisesi’nde ve lisans öğrenimini Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladım. 1993 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra, mecburi hizmeti tamamladıktan sonra Erciyes Üniversitesi Tıp fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalında Göğüs Cerrahisi Uzmanlık Eğitimini tamamladım. 2000-2005 yılında Göğüs Cerrahi Uzmanı Olarak Konya SSK Bölge Hastanesi’nde görev yaptım. 2005-2018 yıllarında Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nede çalıştım. 2018 yılnda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalına Öğretim Üyesi olarak atandım. 2202 yılında Doçent ünvanını aldım. Halen Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastenesi Göğüs Cerrahi Kliniği/ABD’nda hastalara en iyi çözümü en ideal yöntemler ile sağlayabilmek adına, uzmanlık alanına yönelik çalışmalarıma devam etmekteyim.

Üyesi bulunduğum Bilimsel Kuruluşlar;

1. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği, 2004

2. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, 2018

3. Türk Toraks Derneği, 2018

4. Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği, 2018

Katıldığım Kurslar;

1.Video Torakoskopik Cerrahi Kadavra Kursu, Video Torakoskopik Cerrahi Kadavra Kursu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kurs, 24/12/2022-25/12/2022, (Ulusal)

2.Master Class, Live Sugery, İstanbul, Kurs, 14/02/2022-15/02/2022, (Ulusal)

3.İleri VATS cerrahi kursu, VATS, İstanbul, Kurs, 13/01/2020-15/01/2020, (Ulusal)

4.İleri VATS kursu İleri VATS kursu, Antalya, Kurs, 13/03/2019-13/03/2019, (Ulusal)

5.Toraks Travmalarına Yaklaşım kursu, Toraks Travmalarına Yaklaşım kursu, Antalya, Uluslararası Katılımlı TTD 22. Yıllık kongresi, Kurs, 10/01/2019-10/01/2019, (Uluslararası) 6.Sağlık Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yöntemleri Temel Biyoistatistik Kavramları Kursu, Kayseri, Kurs, 24/11/2018-25/11/2018, (Ulusal)

7.Göğüs Cerrahisinde Videotorakoskopi Uygulamaları ve Püf Noktalar Kursu, Göğüs Cerrahisinde Videotorakoskopi Uygulamaları ve Püf Noktalar Kursu, Antalya, Kurs, 13/10/2018-13/10/2018, (Ulusal)

8.Torakoskopik Cerrahi Kursu, Torakoskopik Cerrahi Kursu (Göğüs Cerrahisi Uzmanları için) Teorik ve Ameliyathanede Pratik Birlikte, Ankara, Kurs, 05/04/2018-06/04/2018, (Ulusal) 9.Minimal İnvaziv Cerrahi Kursu, Göğüs Cerrahisi Branşı tarafından uygulanan her türlü minimalinvaziv işlem, Antalya/Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Kurs, 14/03/2018-14/03/2018, (Ulusal)

10. ATEP (Asian Thoracoscopik Surgery Education Program 4th Symposıum), Torakoskopik Cerrahi Eğitimi, İstanbul, Kurs, 01/12/2017-02/12/2017, (Uluslararası)

11. EUS,Özefagoskopi VE EUS Kursu, , Antalya, Kurs, 04/05/2017-04/05/2017, (Ulusal)